<%@ Language=JavaScript %> BAM-INVESTTRADE_IZVODJENJE

IzolacijeNoveGeneracije

 

05-02-2016

 

izvodjenje@bam-investtrade.com

 

 

 

TEMA

I Z D V A J A M O !

PODZEMNE HIDROIZOLACIJEVOLTEX

 

  

 

IZVEDENI RADOVI !

 

 

 

 

 

Behrambegova medresa u Tuzli

Kupola - hidroizolacija_Rhepanol fk 2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFIKAT - Rhepanol

 

 

Detalji-Objekti     REFERENCA - IZVOĐENJE

 

 

 

 

Krov prije sanacije

Krov poslije sanacije membranom

    Brošure